Safa

Image

Taslama barada

Kim?

Safa Polymer Plastic

Näme?

Bir sahypaly web-sahypa

Haçan?

Awgust 2022

Müşderi: Safa Polymer Plastic


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Orun Rahmedow


Kontent: Karina Beşimowa

SAFA öňdebaryjy öndüriji
polietilen we polipropilen önümleri we ulanylyşy
Türkmenistanyň içerki bazaryna-da mynasyp ynam,
we sarp edijiler.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna önüm katalogy bilen giriş sahypasyny döretmek we web sahypany mazmun bilen doldurmak tabşyryldy

 

  • Web sahypasyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Arassa Nusga Safa Polymer Plastic üçin katalog web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada: kompaniýa barada maglumatlar, önümleriň we hyzmatlaryň katalogy üç dilde (rus, türkmen we iňlis), şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

Bir sahypaly web sahypa:

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, çalt saýt ýüklemek üçin häzirki zaman şekil formatlaryny birleşdirmek

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605