Kompaniýa barada gysgaça:

"Arassa Nusga" Türkmenistanda "Logo" -nyň ygtyýarly resmi hyzmatdaşy. Salgyda www.logo.com.tr.partners giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz . Şahsy kompýuterler üçin amaly programmalary döretmek üçin 1984-nji ýylda döredilen "Logo" kompaniýasy, Türkiýedäki iň uly programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýalaryň biridir. Teklip edilýän çözgütler, hyzmatlar we täzelikler bilen, Logo Türkiýedäki programma üpjünçiligi pudagynda innowasiýa liderine öwrüldi.

Logo faktlar

Logo kompaniýasynyň buýsanýan faktlary!
Güýçli kökler

Güýçli kökler

1984-nji ýylda döredileninden bäri, Logo öňdebaryjy programma üpjünçisi we iň uly jemgyýetçilik programma üpjünçiligi kompaniýasy bolup durýar.
Güýçli ulgam

Güýçli ulgam

Önümlerinde we hyzmatlarynda innowasiýa we döredijiligiň yzygiderli ösmegi bilen, Logo 4 ýurtda we 7 sebitde 1200 işgäri we 800-den gowrak işewür hyzmatdaşlary bar.
Durnukly üstünlik

Durnukly üstünlik

Logo 200,000-den gowrak ösýän kärhananyň durnukly üstünliginiň diregi boldy.
Korporatiw dolandyryş

Korporatiw dolandyryş

2000-nji ýylda köpçülige açylan ilkinji IT kompaniýasy hökmünde Logo hemişe aç-açanlygyň we dolandyryşyň iň ýokary ülňülerine eýerdi.
Deň mümkinçilik

Deň mümkinçilik

Kompaniýada işgärleriň 45 göterimi aýallardyr, şonuň üçin Logo köpdürlülige we öz içine alyjylyga çalyşýar.

Logo kompaniýasynyň resmi baha sanawy:

Umumy bellikler:
  1. Ähli bahalar ABŞ-nyň dollarynda.
  2. LEM (Logo Enterprise Membership) (Logotip Kärhananyň agzalygy) Ulanylan önümleriň iň täze wersiýalaryny, bu çäkde goşulan täze aýratynlyklary we öndürijiligi gowulandyrmagy üpjün edýän we satyn almak islenilýän ulanyjylar, işgärler, kompaniýa artdyrmalary we modullar üçin aýratyn bahalardan peýdalanmagy üpjün edýän abuna ulgamydyr. LEM-iň hereket ediş möhleti 1 ýyl. Täzelenme senesi öňki LEM gutarýan senesinden başlaýar.

Logo Tiger 3:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ Esasy Paket
Tiger 3 Esasy Paket (1 Ulanyjy) 3180
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +2 2640 2910
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +5 4570 5030
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +10 8270 9100
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +20 15910 17510
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +50 33020 36330
─ Görnüşleri
Tiger 3 paýlanyşyny dolandyrmak 1660 1830
Tiger 3 Teklipleri dolandyrmak 1660 1830
Tiger 3 konfigurasiýa dolandyryşy 570 630
Tiger 3 Maliýe konsolidasiýasy 1660 1830
Tiger 3 Daşary söwda 2120 2340
─ Bölekleýin satuw
Tiger 3 bölekleýin satuw 860 950
Tiger 3 Barkod Etiketka taslamak we çap emek 310 350
─ Daşary ýurt dil paketi
Tiger 3 Dil Paketi 2280 2510
─ Tiger 3 bes edilen önümlerden geçiş
Tiger 3 bes edilen önümden KOBI geçmegi üçin esasy bahasy 2990
Tiger 3 bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 650
Tiger 3 bes edilen kärhana önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy 1160
Tiger 3 bes edilen kärhana önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 240
─ Dolandyryş çözgüdiniň goldaw ulgamlary
Logo Mind Navigator (1 Ulanyjy) 1970 2170
─ Ulanyjyny artdyrmak
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +2 790 870
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +5 1320 1460
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +10 2310 2550
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +20 3930 4330
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +50 6270 6900
─ Önümiň geçişleri
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 1190 1310
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +2 470 520
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +5 820 910
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +10 1390 1530
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +20 2390 2630
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +50 3780 4160
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro-dan Geçiş Logo Mind Navigator baha sanawy boýunça 40% arzanladyş ulanyljakdyr.

Logo Tiger Wings:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ Esasy Paket
Tiger Wings Esasy Paket (1 Ulanyjy) 4140
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +2 3430 3780
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +5 5950 6550
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +10 10750 11830
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +20 20690 22760
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +50 42930 47230
─ Görnüşleri
Tiger Wings paýlanyşyny dolandyrmak 2160 2380
Tiger Wings Teklipleri dolandyrmak 2160 2380
Tiger Wings konfigurasiýa dolandyryşy 740 820
Tiger Wings Maliýe konsolidasiýasy 2160 2380
Tiger Wings Daşary söwda 2770 3050
─ Bölekleýin satuw
Tiger Wings bölekleýin satuw 1120 1240
Tiger Wings Barkod Etiketka taslamak we çap emek 400 440
─ Daşary ýurt dil paketi
Tiger Wings Daşary ýurt dil paketi 2970 3270
─ Tiger Wings bes edilen önümlerden geçiş
Tiger Wings bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy 1970 2170
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger WIngs bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 790 870
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +5 1320 1460
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +10 2310 2550
Logo Mind Navigator EnterpriseUlanyjyny artyrmak +20 3930 4330
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +50 6270 6900
─ Önümiň geçişleri
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 1190 1310
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +2 470 520
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +5 820 910
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +10 1390 1530
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +20 2390 2630
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +50 3780 4160
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro-dan Geçiş Logo Mind Navigator baha sanawy boýunça 40% arzanladyş ulanyljakdyr.
─ Kreýine Aýda ýyllyk
Bahasy Bahasy
Tiger Wings / Ulanyjy
Tiger Wings 1 Ulanyjy 30 300
─ Görnüşleri
Tiger Wings paýlanyşyny dolandyrmak 65 650
Tiger Wings Teklipleri dolandyrmak 65 650
Tiger Wings konfigurasiýa dolandyryşy 25 250
Tiger Wings Maliýe konsolidasiýasy 65 650
Tiger Wings Daşary söwda 85 850
─ Bölekleýin satuw
Tiger Wings Bölekleýin satuw 35 350
Tiger Wings Barkod Etiketka taslamak we çap emek 15 150
─ Dil Paketi
Tiger Wings Dil Paketi 90 900
─ Önümiň geçişleri
Tiger Wings Önümiň geçişleri 1 15 150
─ Tiger Wings bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 30 300