Kompaniýa barada gysgaça:

"Arassa Nusga" Türkmenistanda "Logo" -nyň ygtyýarly resmi hyzmatdaşy. Salgyda www.logo.com.tr.partners giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz . Şahsy kompýuterler üçin amaly programmalary döretmek üçin 1984-nji ýylda döredilen "Logo" kompaniýasy, Türkiýedäki iň uly programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýalaryň biridir. Teklip edilýän çözgütler, hyzmatlar we täzelikler bilen, Logo Türkiýedäki programma üpjünçiligi pudagynda innowasiýa liderine öwrüldi.

Logo faktlar

Logo kompaniýasynyň buýsanýan faktlary!
Güýçli kökler

Güýçli kökler

1984-nji ýylda döredileninden bäri, Logo öňdebaryjy programma üpjünçisi we iň uly jemgyýetçilik programma üpjünçiligi kompaniýasy bolup durýar.
Güýçli ulgam

Güýçli ulgam

Önümlerinde we hyzmatlarynda innowasiýa we döredijiligiň yzygiderli ösmegi bilen, Logo 4 ýurtda we 7 sebitde 1200 işgäri we 800-den gowrak işewür hyzmatdaşlary bar.
Durnukly üstünlik

Durnukly üstünlik

Logo 200,000-den gowrak ösýän kärhananyň durnukly üstünliginiň diregi boldy.
Korporatiw dolandyryş

Korporatiw dolandyryş

2000-nji ýylda köpçülige açylan ilkinji IT kompaniýasy hökmünde Logo hemişe aç-açanlygyň we dolandyryşyň iň ýokary ülňülerine eýerdi.
Deň mümkinçilik

Deň mümkinçilik

Kompaniýada işgärleriň 45 göterimi aýallardyr, şonuň üçin Logo köpdürlülige we öz içine alyjylyga çalyşýar.

Logo kompaniýasynyň resmi baha sanawy:

Umumy bellikler:
  1. Ähli bahalar ABŞ-nyň dollarynda.
  2. LEM (Logo Enterprise Membership) (Logotip Kärhananyň agzalygy) Ulanylan önümleriň iň täze wersiýalaryny, bu çäkde goşulan täze aýratynlyklary we öndürijiligi gowulandyrmagy üpjün edýän we satyn almak islenilýän ulanyjylar, işgärler, kompaniýa artdyrmalary we modullar üçin aýratyn bahalardan peýdalanmagy üpjün edýän abuna ulgamydyr. LEM-iň hereket ediş möhleti 1 ýyl. Täzelenme senesi öňki LEM gutarýan senesinden başlaýar.

Logo Tiger 3:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ Esasy Paket
Tiger 3 Esasy Paket (1 Ulanyjy) 3180
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +2 2640 2910
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +5 4570 5030
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +10 8270 9100
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +20 15910 17510
Tiger 3 Ulanyjyny artyrmak +50 33020 36330
─ Görnüşleri
Tiger 3 paýlanyşyny dolandyrmak 1660 1830
Tiger 3 Teklipleri dolandyrmak 1660 1830
Tiger 3 konfigurasiýa dolandyryşy 570 630
Tiger 3 Maliýe konsolidasiýasy 1660 1830
Tiger 3 Daşary söwda 2120 2340
─ Bölekleýin satuw
Tiger 3 bölekleýin satuw 860 950
Tiger 3 Barkod Etiketka taslamak we çap emek 310 350
─ Daşary ýurt dil paketi
Tiger 3 Dil Paketi 2280 2510
─ Tiger 3 bes edilen önümlerden geçiş
Tiger 3 bes edilen önümden KOBI geçmegi üçin esasy bahasy 2990
Tiger 3 bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 650
Tiger 3 bes edilen kärhana önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy 1160
Tiger 3 bes edilen kärhana önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 240
─ Dolandyryş çözgüdiniň goldaw ulgamlary
Logo Mind Navigator (1 Ulanyjy) 1970 2170
─ Ulanyjyny artdyrmak
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +2 790 870
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +5 1320 1460
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +10 2310 2550
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +20 3930 4330
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +50 6270 6900
─ Önümiň geçişleri
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 1190 1310
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +2 470 520
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +5 820 910
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +10 1390 1530
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +20 2390 2630
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +50 3780 4160
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro-dan Geçiş Logo Mind Navigator baha sanawy boýunça 40% arzanladyş ulanyljakdyr.

Logo Tiger Wings:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ Esasy Paket
Tiger Wings Esasy Paket (1 Ulanyjy) 4140
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +2 3430 3780
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +5 5950 6550
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +10 10750 11830
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +20 20690 22760
Tiger Wings Ulanyjyny artyrmak +50 42930 47230
─ Görnüşleri
Tiger Wings paýlanyşyny dolandyrmak 2160 2380
Tiger Wings Teklipleri dolandyrmak 2160 2380
Tiger Wings konfigurasiýa dolandyryşy 740 820
Tiger Wings Maliýe konsolidasiýasy 2160 2380
Tiger Wings Daşary söwda 2770 3050
─ Bölekleýin satuw
Tiger Wings bölekleýin satuw 1120 1240
Tiger Wings Barkod Etiketka taslamak we çap emek 400 440
─ Daşary ýurt dil paketi
Tiger Wings Daşary ýurt dil paketi 2970 3270
─ Tiger Wings bes edilen önümlerden geçiş
Tiger Wings bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy 1970 2170
─ Ulanyjyny artyrmak
Tiger WIngs bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 790 870
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +5 1320 1460
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +10 2310 2550
Logo Mind Navigator EnterpriseUlanyjyny artyrmak +20 3930 4330
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjyny artyrmak +50 6270 6900
─ Önümiň geçişleri
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 1190 1310
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +2 470 520
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +5 820 910
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +10 1390 1530
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +20 2390 2630
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +50 3780 4160
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro-dan Geçiş Logo Mind Navigator baha sanawy boýunça 40% arzanladyş ulanyljakdyr.
─ Kreýine Aýda ýyllyk
Bahasy Bahasy
Tiger Wings / Ulanyjy
Tiger Wings 1 Ulanyjy 30 300
─ Görnüşleri
Tiger Wings paýlanyşyny dolandyrmak 65 650
Tiger Wings Teklipleri dolandyrmak 65 650
Tiger Wings konfigurasiýa dolandyryşy 25 250
Tiger Wings Maliýe konsolidasiýasy 65 650
Tiger Wings Daşary söwda 85 850
─ Bölekleýin satuw
Tiger Wings Bölekleýin satuw 35 350
Tiger Wings Barkod Etiketka taslamak we çap emek 15 150
─ Dil Paketi
Tiger Wings Dil Paketi 90 900
─ Önümiň geçişleri
Tiger Wings Önümiň geçişleri 1 15 150
─ Tiger Wings bes edilen KOBİ önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy
Logo Mind Navigator Enterprise Navigatordan Geçiş 30 300

Logo Mobile Sales Basic / Pro:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ LOGO MOBIL SALES
Logo GO 3/Logo Netsis 3 Utgaşdyrylan/Logo GO Wings / Logo Netsis Wings Utgaşdyrylan toplum üçin Logo Mobile Sales
─Logo Mobile Sales Basic
Logo Mobile Sales Basic (1 ulanyjy) 1230 1360
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +2 410 460
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +5 930 1030
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +10 1560 1720
─Logo Mobile Sales Pro
Logo Mobile Sales Pro (1 ulanyjy) 2000 2200
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +2 480 530
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +5 1140 1260
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +10 1850 2040
Logo Tiger 3 Enterprise /Logo Tiger Wings Enterprise / Logo Tiger 3 / Logo Tiger Wings /Logo Netsis 3 Enterprise / Logo Netsis Wings Enterprise / Logo Netsis 3 Standard / Logo Netsis Wings üçin Logo Mobile Sales
─ Logo Mobile Sales Basic
Logo Mobile Sales Basic (1 ulanyjy) 2270 2500
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +2 610 680
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +5 1410 1560
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +10 2370 2610
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +20 4250 4680
Logo Mobile Sales Basic ulanyjyny artyrmak +50 9440 10390
─ Logo Mobile Sales Pro
Logo Mobile Sales Pro (1 ulanyjy) 3520 3880
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +2 770 850
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +5 1680 1850
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +10 2740 3020
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +20 5020 5530
Logo Mobile Sales Pro ulanyjyny artyrmak +50 11330 12470

Logo GO 3:

Önümiň beýany LEM bolan ýagdaýlarda amala aşyrylýar LEM bolmadyk ýagdaýlarda amala aşyrylýar
Bahasy Bahasy
─ Esasy Paket
Logo GO 3 Esasy Paket (1 Ulanyjy) 1290
- Ulanyjyny artyrmak
Logo GO 3 Ulanyjyny artyrmak +2 690 760
Logo GO 3 Ulanyjyny artyrmak +5 1600 1760
Logo GO 3 Ulanyjyny artyrmak +10 2520 2780
─ Bölekleýin satuw
Logo GO 3 bölekleýin satuw 610 680
Logo GO 3 Barkod Etiketka taslamak we çap emek 310 350
─ Dil Paketi
Logo GO 3 Dil Paketi 930 1030
─ Logo GO 3 Geçiş toplumy
Logo GO 3 gutaran KOBİ önümlerinden geçmek üçin esas alynýan bahasy 530
Logo GO 3 gutaran KOBİ önümlerinden geçmek üçin her ulanyjy üçin kesgitlenen bahasy 140
─ Goşmaça önüm we hyzmatlar
Logo GO 3 Maglumat binýadynyň ulanyş ygtyýarnamasy 270 290
─ Dolandyryş çözgüdiniň goldaw ulgamlary
Logo Mind Navigator (1 Ulanyjy) 570 610
Logo Mind Navigator Ulanyjyny artyrmak +2 370 430
Logo Mind Navigator Ulanyjyny artyrmak +5 580 650
Logo Mind Navigator Ulanyjyny artyrmak +10 940 1030
─ Önümiň geçişleri
Logo Mind Navigator Navigatordan Geçiş 240 290
Logo Mind Navigator Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +2 230 270
Logo Mind Navigator Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +5 350 370
Logo Mind Navigator Navigatordan Geçiş Ulanyjyny artyrmak +10 600 660
Logo Mind Navigator Performa XLSmart Pro-dan Geçiş Logo Mind Navigator baha sanawy boýunça 40% arzanladyş ulanyljakdyr

Logo Tiger HR & Logo Bordro Plus

Önümiň beýany LEM bolanlar üçin LEM ýoklar üçin
  Baha Baha
─ Logo Tiger HR    
Esasy paket Logo Tiger HR (100 işgär) 1.430  
Logo Tiger HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +100 570 650
Logo Tigerr HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +250 790 900
Logo Tiger HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +500 1.310 1.430
Logo Tiger HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +1000 2.020 2.200
Logo Tiger HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +5000 8.110 9.150
Logo Tiger HR Esasy paket Ulanyjylary artyrmak +10000 15.190 16.800
-Ulanyjylary artyrmak    
Logo Tiger HR Ulanyjylary artyrmak +5 1.150 1.250
-Görnüş    
─ Logo TigerGurama dolandyryşy    
Logo Tiger Gurama dolandyryşy (100 işgär) 790 900
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +100 330 360
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +250 450 520
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +500 740 820
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +1000 1.150 1.250
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +5000 4.430 4.870
Logo Tiger HR Gurama dolandyryşy Ulanyjylary artyrmak +10000 8.100 8.930
─ Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak    
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak (100 işgär) 1.060 1.190
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +100 450 520
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +250 640 690
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +500 980 1.080
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +1000 1.530 1.690
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +5000 5.400 5.940
Logo Tiger Işgärleri taýýarlamak Ulanyjyny artyrmak +10000 10.000 11.000
─ LogoTiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak    
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak (100 işgär) 1.320 1.450
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +100 530 600
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +250 740 820
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +500 1.220 1.320
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +1000 1.870 2.000
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +5000 6.450 7.100
Logo Tiger Işgärleriň öndürijiligini dolandyrmak Ulanyjyny artyrmak +10000 11.850 13.000
─ Logo Tiger Anketalary dolandyrmak    
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak (100 işgärler) 720 790
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +100 290 330
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +250 430 470
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +500 660 730
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +1000 1.000 1.100
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +5000 3.430 3.820
Logo Tiger Anketalary dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +10000 6.320 6.980
─ Logo Tiger Işe kabul etmek    
Logo Tiger Işe kabul etmek 1.950 2.140
─ Logo Tiger HR Işe kabul ediş portaly    
Logo Tiger HR Işe kabul ediş portaly 930 1.000
─ Logo Tiger HR iş portaly    
Logo Tiger HR iş portaly (100 işgärler) 640 690
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +100 270 290
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +250 360 400
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +500 560 600
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +1000 860 950
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +5000 3.000 3.290
Logo Tiger HR iş portaly Ulanyjylary artyrmak +10000 5.660 6.200
─ Logo Tiger HR Ulanyjy forma dizaýneri we REST ygtyýarnamasy    
Logo Tiger HR Ulanyjy forma dizaýneri 770 830
Logo Tiger HR REST ygtyýarnamasy 240 270
─ Logo Bordro Plus    
Logo Bordro Plus esasy paket    
Logo Bordro Plus esasy paket (100 işgärler) (16) 1.040
Logo Bordro Plus esasy paket Ulanyjylary artyrmak +100 530 580
Logo Bordro Plus esasy paket Ulanyjylary artyrmak +250 860 950
Logo Bordro Plus esasy paket Ulanyjylary artyrmak +500 1.430 1.570
Logo Bordro Plus esasy paket Ulanyjylary artyrmak +1000 2.360 2.580
─ Ulanyjylary artyrmak    
Logo Bordro Plus Ulanyjylary artyrmak 830 940
─ Dil paketleri    
Logo Bordro Plus dil paketi 750 830
LogoTiger HR Rugsatnamany dolandyrmak    
LogoTiger HR Rugsatnamany dolandyrmak (100 işgärler) 790 900
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +100 330 360
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +250 450 520
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +500 740 820
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +1000 11.150 1.250
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +5000 3.950 4.350
Logo Tiger Rugsatnamany dolandyrmak Ulanyjylary artyrmak +10000 7.240 7.970

Logo Tiger 3 Enterprise

Önümiň beýany LEM bolanlar üçin LEM ýoklar üçin
Baha Baha
─ Tiger 3 Enterprise Esasy paket (1 ulanyjy) 7,440
Ulanyjylaryň köpelmegi    
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +2 3,040 3,350
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +5 6,200 6,820
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +10 11,780 12,960
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +20 20,780 22,860
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +50 46,020 50,630
Tiger 3 Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +100 73,690 81,060
─ Опции    
Tiger 3 Enterprise Kärhananyň maliýe konsolidasiýasy 1,660 1,830
Tiger 3 Enterprise Halkara söwda 2,120 2,340
─ Bölek satuw    
Tiger 3 Enterprise Bölek satuw 1,140 1,260
Tiger 3 Enterprise Ştrih-kod ýazgylaryny dizaýn etmek we çap etmek 310 350
─ Daşary ýurt dilleri paket    
Tiger 3 Enterprise dil paketi 2,280 2,510
─ Tiger 3 Enterprise Öçürilen önümlerden geçmek    
Tiger 3 Enterprise Öçürilen önümlerden geçmek kiçi we orta kärhanalar üçin esasy baha 7,190
Tiger 3 Enterprise Öçürilen önümlerden geçmek kiçi we orta kärhanalar üçin Ulanyjynyň birligi bahasy 1,020
Tiger 3 Enterprise Öçürilen kärhana önümlerinden geçiş üçin esasy baha 4,400
Tiger 3 Enterprise Öçürilen korporatiw önümlerden geçiş Ulanyjynyň birligi bahasy 480
─ Dolandyryş karar goldaw ulgamlary    
Logo Mind Navigator Enterprise (1 ulanyjy) 1,970 2,170
─Ulanyjylaryň köpelmegi    
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +2 790 870
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +5 1,320 1,460
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +10 2,310 2,550
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +20 3,930 4,330
Logo Mind Navigator Enterprise Ulanyjylaryň köpelmegi +50 6,270 6,900
─ Önümiň geçişleri    
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş 1,190 1,310
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş Ulanyjylaryň köpelmegi +2 470 520
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş Ulanyjylaryň köpelmegi +5 820 910
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş Ulanyjylaryň köpelmegi +10 1,390 1,530
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş Ulanyjylaryň köpelmegi +20 2,390 2,630
Logo Mind Navigator Enterprise nawigatordan geçiş Ulanyjylaryň köpelmegi +50 3,780 4,160
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro'dan geçiş Logo Mind Navigator sanawynyň bahalaryna 40% arzanladyş ulanylar.
Image

Kompaniýa

Hyzmatlar

info@arassanusga.com

Kendir Biznes Merkezi, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi 2127
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605