Dukanym

Image

Taslama barada

Kim?

Dukanym.com

Näme?

Onlaýn – Dükan

Haçan?

Dekabr 2020

Müşderi : Dukanym.com


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow
Merdan Oçanow


Mazmuny: Pawel Şewçenko

"Arassa Nusga" kompaniýasyna onlaýn dükany ösdürmek, çeşmäni mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi.

 

  • Onlaýn dükan üçin taýýar web sahypasyny döretmek

Tamamlanan Işleri

Web sahypa:

Arassa Nusga onlaýn dükany taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Dükanyň web sahypasynda: dükan hakda maglumatlar, iki dilde harytlaryň katalogy (rus we türkmen), şeýle hem haýyş, şahsy hasap hyzmatlaryny goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär

Mobil (ykjam) programma:

Onlaýn dükan üçin ykjam programma döredildi. Onuň dürli funksiýalary bar we ulanmak aňsat.

Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605