Ak Ýaýla

Image

Taslama barada

Ak Ýaýla

Kim?

Ak Ýaýla

Näme?

Mobil goşundylary

Haçan?

Fewral 2023

Müşderi : Ak Ýaýla


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Anastasiýa Japbarowa,
Ismail Baýlyýew

"Ak ýaýla" dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden hojalyk enjamlarynyň we mebelleriň dürli görnüşlerini hödürleýär

Arassa Nusga mobil goşmaçany döredilmäge köçürildi

Arassa Nusga, kompaniýanyň önümleri barada maglumatlary çalt tapmak üçin ykjam programma döretdi. Programma iri söwda kärhanasy üçin gowy:
  • Iň ýönekeý we çalt ammar dolandyryşy;
  • Serweriň ýokary tizligi;
  • Her element barada takyk maglumat (ady, bahasy, paý balansy we ş.m.).

Tamamlanan Işleri

Mobil goşmaçany döretmek:

Arassa Nusga Ak Ýaýla üçin ykjam programma taýýarlady. Programma iOS we Android-de elýeterlidir. Programma, logo hasaba alyş ulgamy bilen integrasiýa üçin uýgunlaşdyryldy.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605