Yaprak

Image

Taslama barada

Kim?

Yaprak

Näme?

Web-sahypa

Haçan?

Oktyabr 2022

Müşderi: Yaprak


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Karina Beşimowa

"Yaprak" kompaniýasy, Türkmenistanyň bazaryndaky çalt ösýän kompaniýa bolup, taryhyny 2013-nji ýylda içgiler öndürmek bilen başlady. Häzirki wagtda biziň iş ugrumyz “Videojet” bellik ulgamlaryny paýlamak, metal konstruksiýalary öndürmek, 100-den gowrak görnüşli içgi öndürmek we gurluşyk.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna katalog sahypasyny döretmek we çeşmäni mazmun bilen doldurmak tabşyryldy

 

  • Web sahypasynyň katalogyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Web-sayt-katalog:

Arassa Nusga “Yaprak” Holding kompaniýasy üçin katalog web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypa öz içine alýar: kompaniýa we hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605