Unite Gaming

Image

Taslama barada

Kim?

Unite Gaming Launcher

Näme?

Köp sahypaly web-sahypa

Haçan?

Oktýabr 2022

Müşderi: Unite Gaming Launcher

 

Kurator : Roman Ikonnikow

 

IT çözgütleri : Emil Rustamow

 

Kömekçi Akgozel Gurbanguliýewa

 

Mazmuny: Ysmaýyl Baýlyýew

“Unite Gaming Launcher”, pes ping bilen “Unite” serwerlerinde köp oýunçy oýunlaryny oýnamaga mümkinçilik berýän amatly programma! Missiýa - Oýunçylara we oýunçylara iň gowy dostlary bilen halaýan oýunlaryny aňsat we rahat oýnamaga mümkinçilik bermek! Youurdumyzdaky dostlaryňyz bilen şol bir ýerli torda oýnamaga mümkinçilik berýär. Türkmenistanda oýunçylaryň we janköýerleriň bilelikde oýnamagy üçin platforma!

"Arassa Nusga" kompaniýasyna sahypa katalogyny döretmek we çeşmäni mazmun bilen doldurmak tabşyryldy.

 

  • Web sahypasynyň katalogyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Web-sayt-katalog:

Arassa Nusga Unite Gaming platforma üçin katalog web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypa öz içine alýar: kompaniýa we hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi.

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, çalt saýt ýüklemek üçin häzirki zaman şekil formatlaryny birleşdirmek

• Uýgunlaşma

Веб-страницы отлично смотрятся как на персональном компьютере или ноутбуке, так и на мобильных устройствах и планшетах
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605