TYB

Image

Taslama barada

Kim?

TYB

Näme?

Web katalog

Haçan?

Awgust 2021

Müşderi : TYB


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Emil Rustamow

"Arassa Nusga" kompaniýasyna TYB üçin web katalog-sahypasy döretmek we mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web katalog

Tamamlanan Işleri

Web Katalog:

Türkmenistanyň Ykdysadyýetçiler Bileleşigi üçin web sahypasy-katalogy taýýarlandy we wizual dizaýn edildi. Aňsatlygy bilen giň işleýär. Sahypa gözleg modulyny we "teg buludyny", arzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy modulyny, şeýle hem üç dilde (Iňlis, Türkmen, Rus) hyzmatlar we geňeşçiler hakda maglumatlary amala aşyrdy.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605