Ulagym

Image

Taslama barada

Kim?

Ulagym

Näme?

Gozgalmaýan emläk web-sahypasy

Haçan?

Oktýabr 2021

Müşderi :  Ulagym


Kurator : Sahypa giriň


IT çözgütleri : Orun Rahmedow


Mazmuny:Polat Pirlekow

Ulagym.com önümler we hyzmatlar üçin media mahabatlaryny ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Mahabatyň özüne çekiji we täsirli bolmagyna mümkinçilik berýän sahypanyň sahypalaryna diňe birnäçe format organiki taýdan birleşdirilýär.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna önümler we hyzmatlar üçin media mahabatyny ýerleşdirmek mümkinçiligi bolan web sahypasyny döretmek meselesi berildi.

 

  • Mahabat mümkinçiligi bilen web sahypasyny ösdürmek

Tamamlanan Işleri

Onlayn-dukany:

Arassa Nusga sahypany taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypa: saýt we onuň mümkinçilikleri barada maglumat, dürli kriteriýalara görä filtrlemek ukyby bolan köp sanly bildiriş we mahabat, iki dilde (rus we türkmen), şeýle hem size aragatnaşyk formasy modulyny berýär. haýyş, şahsy hasap hyzmatlary.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, häzirki zaman şekil formatlarynyň integrasiýasy

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605