TmStartup

Image

Taslama barada

Kim?

TmStartup

Näme?

Web mahabat-sahypa

Haçan?

Iýub 2023

Müşderi : TmStartup


Kurator : Roman Ikonnoikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow

Bu ýerde, Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan döredilen islendik başlangyç özüni görkezip, öz taslamasy üçin maýa goýujy, terbiýeçi, geňeşçi ýa-da başga kömek tapyp biler we islendik gyzyklanýan maýa goýujy maýasyny artdyrjak başlangyç tapyp biler.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «TmStartup» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy;

Tamamlanan Işleri

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605