Mawy Deniz

Image

Taslama barada

Kim?

Mawy Deniz

Näme?

Köp sahypaly web-sahypa

Haçan?

Iýul 2022

Müşderi: Mawy deniz


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri :Orun Rahmedow


Kontent: Karina Beşimowa

"Mawy Deňiz" - hususy komÝewropa standartlaryna laýyk gelýän daşary ýurt we içerki önümçiligiň mehaniki we elektromehaniki önümleri üçin enjamlar bilen üpjün etmek.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna katalog sahypasyny döretmek we websaýty mazmun bilen doldurmak tabşyryldy

 

  • Web sahypasynyň katalogyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Arassa Nusga Mawy Deniz üçin katalog web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada: kompaniýa barada maglumatlar, önümleriň we hyzmatlaryň katalogy üç dilde (rus, türkmen we iňlis), şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

Web-sayt-katalog:

Arassa Nusga ekspeditor kompaniýasy Mawy Deňiz üçin wizit kartoçkasynyň web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Saýt: iki dilde (rus we iňlis) kompaniýa we hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem arzaňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Оптимизация графики, интеграция современных форматов изображения для быстрой загрузки сайта

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605