Lotta Business Group

Image

Taslama barada

Kim?

Lotta Business Group

Näme?

Köp sahypaly web-sahypa

Haçan?

Oktýabr 2022

Müşderi:  Lotta Business Group


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Karina Beşimowa

“Unite Gaming Launcher”, pes ping bilen “Unite” serwerlerinde köp oýunçy oýunlaryny oýnamaga mümkinçilik berýän amatly programma! Missiýa - Oýunçylara we oýunçylara iň gowy dostlary bilen halaýan oýunlaryny aňsat we rahat oýnamaga mümkinçilik bermek! Youurdumyzdaky dostlaryňyz bilen şol bir ýerli torda oýnamaga mümkinçilik berýär. Türkmenistanda oýunçylaryň we janköýerleriň bilelikde oýnamagy üçin platforma!
"Arassa Nusga" kompaniýasyna sahypa katalogyny döretmek we çeşmäni mazmun bilen doldurmak tabşyryldy.

 

  • Web sahypasynyň katalogyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Web-sayt-katalog:

Arassa Nusga, Lotta Business Group Holding kompaniýasy üçin köp sahypaly web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypa öz içine alýar: kompaniýa we hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem arzaňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly.

• SEO

Проведен ряд работ по продвижению сайта в сети Интернет и индексации сайта в поисковых системах.

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, çalt saýt ýüklemek üçin häzirki zaman şekil formatlaryny birleşdirmek

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605