Kitap Market

Image

Taslama barada

Kim?

Kitap Market

Näme?

Onlaýn – Dükan

Haçan?

Fewral 2022

Müşderi : Kitap Market


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Orun Rahmedow

"Arassa Nusga" kompaniýasyna onlaýn dükany ösdürmek, çeşmäni mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi.

 

  • Onlaýn dükan üçin taýýar web sahypasyny döretmek

Tamamlanan Işleri

Onlayn-dukany:

Arassa Nusga onlaýn dükany taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Dükanyň web sahypasynda: dükan hakda maglumatlar, iki dilde harytlaryň katalogy (rus we türkmen), şeýle hem haýyş, şahsy hasap hyzmatlaryny goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605