KinoKompas

Image

Taslama barada

KinoKompas

Kim?

KinoKompas

Näme?

Mobil goşundylary

Haçan?

Maý 2023

Müşderi : KinoKompas


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Anastasiýa Japbarowa

 Ismail Baylyyew

"KinoKompas" filmleri we seriýalary onlaýn görmek üçin programma. Amatlylyk üçin bu programmada "fantaziýa", "detektiw", "sport", "elhençlik", "başdan geçirmeler", "dokumental filmler"cwe başgalar bar. Mazmuny goşmaça tertipleşdirmek we gözlemek funksiýalary hem bar.

Arassa Nusga mobil goşmaçany döredilmäge köçürildi

Mobil dünýä aplikasiýasy döredildi. Mobil aplikasiýa şahsy we global itergi habarnamalarynyň ulgamyny amala aşyrýar.
Halaýan filmiňizi ýa-da seriýalaryňyzy halanýanlaryň sanawyna, geljekdäki tomaşa sanawyna, mazmuny täzelemäge ýa-da habarnamalaryň sanawyna goşup bilersiňiz.

Tamamlanan Işleri

Mobil goşmaçany döretmek:

"Halac hasabaty" mobil goşmaçanyň dizaýny taýýarlanyldy we mobil goşmaçasy işlenip düzüldi. Mobil goşmaçasy şahsy we global itergi habarnamalarynyň ulgamyny amala aşyrýar.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605