Et Önümleri

Image

Taslama barada

Et Önümleri

Kim?

Et Önümleri

Näme?

Mobil goşundylary

Haçan?

Maý 2023

Müşderi : Et Önümleri


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Ismail Baýlyýew,
Anastasiýa Japbarowa

"Et Önümleri" telekeçilere we ýolbaşçylara maglumatlar esasynda karar bermäge we amallaryny netijeli dolandyrmaga kömek edýär. Ulanyjylar öz işlerinde iň möhümi bolan ölçegleri saýlap we sazlap, dolandyryş panellerinde görkezip bilerler. Bu, programma her bir ulanyjynyň aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Dolandyryş panelleri maglumatlaryň grafiki şekillendirilmegini üpjün edýär, olary düşündirmegi aňsatlaşdyrýar.

Arassa Nusga mobil goşmaçany döredilmäge köçürildi

Işiňiziň esasy görkezijilerini yzarlamak we derňemek üçin iş panelleri bolan mobil dünýä aplikasiýasy hasaba alyndy

Tamamlanan Işleri

Mobil goşmaçany döretmek:

  1. "Et Önümleri" mobil goşmaçanyň dizaýny taýýarlanyldy;
  2. "Et Önümleri" mobil goşmaçasy işlenip düzüldi;
  3. Mobil goşmaçasy API-e birikdirildi.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605