Stilli Dekor

Image

Taslama barada

Kim?

Stilli Dekor

Näme?

Onlaýn – Dükan

Haçan?

Fewral 2022

Müşderi :  Stilli Dekor

 

Kurator : Roman Ikonnikow

 

IT çözgütleri : Emil Rustamow

 

Mazmuny: Pavel Shevchenko

Stilli dekor - özboluşly bezeg önümleriniň onlaýn dükany. Islendik giňişlige rahatlyk we özboluşlylyk goşjak assortimenti saýladyk. Dükanymyzda bezeg elementlerini, bezeg mebellerini, şeýle hem ýerli öndürijilerden elde öndürilen önümleri tapyp bilersiňiz. Biz bilen özüňize we ýakynlaryňyza sowgat alyp bilersiňiz. Harytlarymyz onlaýn dükanymyzda we Instagram sahypamyzda, şeýle hem kiçi sergi zaly bolup hyzmat etjek Bazetti kofehanasynda görkezilýär.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna onlaýn dükany ösdürmek, çeşmäni mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi.

 

  • Onlaýn dükan üçin taýýar web sahypasyny döretmek

Tamamlanan Işleri

Onlayn-dukany:

Arassa Nusga onlaýn dükany taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Dükanyň web sahypasynda: dükan hakda maglumatlar, iki dilde harytlaryň katalogy (rus we türkmen), şeýle hem haýyş, şahsy hasap hyzmatlaryny goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605