Ak Dag

Image

Taslama barada

Kim?

Akdag

Näme?

Web mahabat-sahypa

Haçan?

Fewral 2022

Müşderi : Ak Dag


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Rowşan Durdyýew

“AkDag” kompaniýasy 2017-nji ýyldan bäri önümçilik bazaryna çykýar we awtomatiki derwezeleri, togalanýan ulgamlary, pergolalary, gilotin aýnalaryny we örtüklerini satmakda öňdebaryjy bolup durýar. Akdag bazardaky hyzmatdaşlygyň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde özüni tanatdy. Çalt ösýän tendensiýalar we işewürlik hakykatlary sebäpli kompaniýa açyk, ajaýyp web sahypasy gerekdi.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «Ak Dag» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy;

Tamamlanan Işleri

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605