Ak Dag

Image

Taslama barada

Kim?

Akdag

Näme?

Web sahypa:

Haçan?

Fewral 2022

Müşderi : Ak Dag


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Rowşan Durdyýew

“AkDag” kompaniýasy 2017-nji ýyldan bäri önümçilik bazaryna çykýar we awtomatiki derwezeleri, togalanýan ulgamlary, pergolalary, gilotin aýnalaryny we örtüklerini satmakda öňdebaryjy bolup durýar. Akdag bazardaky hyzmatdaşlygyň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde özüni tanatdy. Çalt ösýän tendensiýalar we işewürlik hakykatlary sebäpli kompaniýa açyk, ajaýyp web sahypasy gerekdi.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «Ak Dag» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy;

Tamamlanan Işleri

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär