Sokolenko

Image

Taslama barada

Kim?

Sokolenko

Näme?

Web mahabat-sahypa

Haçan?

Ýanwar 2022

Müşderi : Sokolenko


Kurator : Emil Rustamow


IT çözgütleri : Pawel Şewçenko

Olga Sokolenko wezipçisiň tärbiýe we täzelemesi esasyna göre düzülen "Iş hakynda stil" okuw programmasy

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «Sokolenko» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy;

Tamamlanan Işleri

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605