Täze belentlikleri ýeňmegi dowam etdirýäris!

Kärdeşler! Täze belentlikleri ýeňmegi dowam etdirýäris! Ýanwar aýynyň ahyrynda, hey ýylky geçirilýän “Bitrix Awards 2021” atly Bitrix baýraklary geçirildi, onuň içinde 1C-Bitrix hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygyň netijelerini jemledi we iň gowularyny gowşurdy. Bu ýyl Arassa Nusga kompaniýamyz aşakdaky kategoriýalarda ýeňiji boldy:
  • Türkmenistanda ýylyň üstünlikleri:Arassa Nusga
  • Türkmenistanda satuw lideri "1C-Bitrix24" bulut görnüşi:2-nji ýer Arassa Nusga

"Türkmenistan 2021 ýylyň üstünlikleri" dalaşgärliginde Arassa Nusga Kompaniyamyz yeňiji diýip yglan edildi. Biz üçin diňe bir öz pozisiýamyzy saklaman, eýsem sebitde öňdebaryjy bolandygymyz aýratyn ýakymly.Şeýle hem, IT kompaniýalarynyň federal reýtinginde 1C-Bitrix Satuw lideri dalaşgärliginde 2-nji ýeri eýeledik. “1C-Bitrix” -iň esaslandyryjysy Sergeý Ryzikow indiki ýyl üçin strategiýasyny paýlaşdy we IT bazaryndaky iň gyzykly habarlar barada gürrüň berdi. Gatnaşanlara birek-biregi tanamak we işewür pikirleri durmuşa geçirmek üçin täze hyzmatdaş tapmak mümkinçiligi berildi.

Elbetde, müşderilerimize aýratyn minnetdarlyk bildirýäris. Işleýän gyzykly taslamalarymyz bize ösmäge we ösmäge uly itergi berýär. Işiňiz üçin iň oňat çözgütleri hödürlemegi dowam etdirjekdigimize söz berýäris! Tutuş Arassa Nusga toparyna sag bolsun aýdýarys - gaty gowy iş etdiňiz! Geljekde has köp ýeňişleriň we üstünlikleriň boljakdygyna ynanýarys!

 

Image

info@arassanusga.com

Бизнес-центр Arzuw, ул Г. Кулиева(Объездная) 2127, Ашхабад, Туркменистан
Image
Бизнес-центр Arzuw, ул Г. Кулиева 24, 744000, Ашхабад, Туркменистан

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605