Düýeli depe

Image

Taslama barada

Kim?

Düýeli depe

Näme?

Bir sahypaly web-sahypa

Haçan?

Fewral 2023

Müşderi: Düýeli depe


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Ismail Baylyev

"Düýeli depe" kompaniýasy täjirçilik we sosial taýdan möhüm gurluşyk şertnamalary bilen meşgullanýar. Bular medeni, güýmenje, lukmançylyk we sport desgalary.

Kompaniýa kwartiralaryň, kottejleriň, jaýlaryň, ofisleriň, dükanlaryň, şeýle hem senagat we ammar jaýlarynyň abatlaýyş we timarlaýyş işlerini ýerine ýetirýär. "Düýeli depe" daş-töweregi abadanlaşdyrmak bilen ähli görnüşli bezeg işlerini ýerine ýetirýär.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna önüm katalogy bilen giriş sahypasyny döretmek we web sahypany mazmun bilen doldurmak tabşyryldy

 

  • Web sahypasyny ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Arassa Nusga Düýeli depe üçin katalog web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada: kompaniýa barada maglumatlar, önümleriň we hyzmatlaryň katalogy üç dilde (rus, türkmen), şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

Bir sahypaly web sahypa:

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, çalt saýt ýüklemek üçin häzirki zaman şekil formatlaryny birleşdirmek

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605